site stats
  • ENGLISH
  • ภาษาไทย

การสัมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนางาน (รุ่นที่4)

การสัมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนางาน (รุ่นที่) วันศุกร์ที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
"หัวข้อเทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"
โดย วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ


กลับไปหน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม