site stats
  • ENGLISH
  • ภาษาไทย

การสัมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนางาน (รุ่นที่2)

การสัมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนางาน (รุ่นที่2) วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗
"หัวข้อเทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"
โดย วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ


กลับไปหน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม