site stats
  • ENGLISH
  • ภาษาไทย

การสัมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนางาน (รุ่นที่1)

การสัมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนางาน (รุ่นที่1) วันศุกร์ที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๗
"หัวข้อเทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"
โดย วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ


กลับไปหน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม